Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, po prostu skontaktuj się z nami|support@e-Sensecurity.de

Ochrona danych

Dom/Ochrona danych
Ochrona danych

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (EU-DS-GVO) oraz obowiązującymi nas przepisami wykonawczymi obowiązującymi w poszczególnych krajach. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych udzielimy Państwu wyczerpujących informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bechtle oraz przysługujących Państwu praw.

Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Obejmuje to w szczególności imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail i adres IP. Dane anonimowe są dostępne, jeśli nie można dokonać osobistego odniesienia do użytkownika.

Organ odpowiedzialny i inspektor ochrony danych

Adres: Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Informacje kontaktowe:kontakt@bechtle.com, + 49 7132 981 – 0

Kontakt do inspektora ochrony danych: privacy@bechtle.com

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Przede wszystkim chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby poinformować Cię o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te są ujednolicone w art. 15-22 RODO UE. To zawiera:

 • Prawo do informacji (art. 15 EU-DS-GVO),
 • Prawo do usunięcia (art. 17 EU-DS-GVO),
 • Prawo do sprostowania (art. 16 EU-DS-GVO),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO UE),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 EU-DS-GVO),
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 EU-DS-GVO).

W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt: datenschutz-ag@bechtle.com. To samo dotyczy pytań dotyczących przetwarzania danych w naszej firmie. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie w związku z prawem sprzeciwu:

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania bez podania przyczyn. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z pocztą bezpośrednią.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach. Sprzeciw jest bezpłatny i można go wnieść nieformalnie, w miarę możliwości w celu: kontakt@bechtle.com.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Nie będziemy już wówczas przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją ważne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegane są przepisy RODO UE i wszystkie inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z Art. 6 EU-DS-GVO.

Wykorzystujemy Twoje dane do inicjowania działalności, wypełniania zobowiązań umownych i prawnych, realizacji stosunku umownego, oferowania produktów i usług oraz wzmacniania relacji z klientami, co może również obejmować analizy w celach marketingowych, badania satysfakcji klientów i reklamę bezpośrednią.

Twoja zgoda stanowi również wyrażenie zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych.W tym miejscu wyjaśniamy cele przetwarzania danych oraz prawo do wycofania się. Jeżeli zgoda dotyczy również przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, wyraźnie o tym poinformujemy w zgodzie, Art. 88 ust.1 EU-DS-GVO.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu Art. 9 ust. , Art. 88 ust.1 RODO UE.

Przekazywanie osobom trzecim

Twoje dane będziemy przekazywać podmiotom trzecim wyłącznie w ramach przepisów ustawowych lub za odpowiednią zgodą. W przeciwnym razie dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (ujawnienie organom zewnętrznym, takim jak organy nadzorcze lub organy ścigania).

Odbiorcy danych/kategorie odbiorców

W naszej firmie zapewniamy, że Twoje dane otrzymują tylko te osoby, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

Za pośrednictwem naszego sklepu internetowego zawierane są umowy kupna z „Bechtle direct GmbH”, która jest spółką zależną Bechtle odpowiedzialną za ten kanał sprzedaży.

W trakcie zakupów i zapytań mogą być zaangażowane inne firmy Bechtle. Przykładem jest prośba o wsparcie w Twojej witrynie, która powinna zostać szybko przetworzona przez pobliską lokalizację Bechtle.

W niektórych przypadkach usługodawcy wspierają nasze działy specjalistyczne w realizacji ich zadań, np. wysyłając newslettery. Ze wszystkimi dostawcami usług zawarto niezbędne umowy o ochronie danych.

Przekazanie do państwa trzeciego / zamiar przeniesienia do państwa trzeciego

Przekazywanie danych do krajów trzecich (krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli jest to konieczne do realizacji stosunku umownego.

Tak jest obecnie w przypadku, gdy korzystasz z naszej funkcji czatu do zapytań, ponieważ usługodawca spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który udostępnia nam tę funkcję, ma dostęp do Twoich danych osobowych. Zgodność z poziomem ochrony danych gwarantuje m.in. certyfikacja lub udział w tzw. „Tarczy Prywatności”:

Cisco uczestniczy w ramach i zasadach tarczy ochrony danych UE-USA i posiada certyfikat jej zgodności. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

Czas przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to wymagane do danego celu przetwarzania. Należy pamiętać, że liczne okresy przechowywania wymagają (konieczności) dalszego przechowywania danych. Dotyczy to w szczególności obowiązków przechowywania wynikających z prawa handlowego lub podatkowego (np. kodeks handlowy, kodeks podatkowy itp.). Jeśli nie ma dalszych wymogów dotyczących przechowywania, dane będą rutynowo usuwane po osiągnięciu celu.

Ponadto możemy przechowywać dane, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub w przypadku sporów prawnych i wykorzystujemy dowody w ramach ustawowych okresów przedawnienia, które mogą wynosić do trzydziestu lat; zwykły termin przedawnienia wynosi trzy lata.

Bezpieczna transmisja Twoich danych

Aby jak najlepiej chronić przechowywane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziomy bezpieczeństwa są na bieżąco sprawdzane we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i dostosowywane do nowych standardów bezpieczeństwa.

Wymiana danych zi do naszej strony internetowej jest szyfrowana. Oferujemy HTTPS jako protokół transmisji dla naszej strony internetowej, wykorzystujący najnowsze protokoły szyfrowania.

Oferujemy również naszym użytkownikom szyfrowanie treści formularzy kontaktowych i aplikacji. Odszyfrowanie tych danych jest możliwe tylko dla nas. Istnieje również możliwość skorzystania z alternatywnych kanałów komunikacji (np. pocztą).

Obowiązek podania danych

Do ustanowienia, realizacji i rozwiązania stosunku umownego oraz wypełnienia związanych z nim zobowiązań umownych i prawnych niezbędne są różne dane osobowe. To samo dotyczy korzystania z naszej strony internetowej i różnych funkcji, które zapewnia.

Podsumowaliśmy dla Ciebie szczegóły w powyższym punkcie. W niektórych przypadkach dane muszą być również zbierane lub udostępniane ze względu na przepisy prawa. Należy pamiętać, że bez podania tych danych nie jest możliwe przetworzenie Państwa wniosku ani realizacja stosunku umownego, na którym opiera się on.

Kategorie, źródła i pochodzenie danych

Odpowiedni kontekst określa, jakie dane przetwarzamy: Zależy to od tego, czy złożysz zamówienie online, czy wprowadzisz zapytanie w naszym formularzu kontaktowym, czy wyślesz nam aplikację lub złożysz skargę.

Należy pamiętać, że możemy również przekazać informacje dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem osobno w odpowiedniej lokalizacji, np. podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych lub podczas składania prośby o kontakt.

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoja przeglądarka przesyła następujące rodzaje danych, które są przez nas przechowywane:

 • typ przeglądarki,
 • adres IP komputera uzyskującego dostęp,
 • żądania serwera (np. wyświetlenia strony) zawierające czas i
 • adres URL strony odsyłającej (tj. adres poprzednio odwiedzanej witryny, jeśli dotarłeś do naszej witryny z tego miejsca, klikając hiperłącze).

Te trzy pierwsze typy danych są technicznie niezbędne do prawidłowego wyświetlania stron tej witryny, do których użytkownik miał dostęp. Ponadto mogą być wykorzystywane w razie potrzeby do utrzymania bezpiecznego działania tej witryny (np. w celu odparcia prób włamań). Referrer URL jest używany anonimowo do celów statystycznych. Ze względów bezpieczeństwa technicznego, a w szczególności w celu odparcia prób ataków na nasz serwer internetowy, tego typu dane są również przechowywane przez pewien okres zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.

W ramach zapytania kontaktowego zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Za pomocą naszej strony internetowej możesz wysyłać do nas różne zapytania, np. o zamówienie katalogu lub zapytanie o określone produkty. W tym celu dostępny jest czat, żądanie oddzwonienia i wiadomość przypominająca e-mail.

Formularz kontaktowy służy do rejestrowania danych kontaktowych niezbędnych do komunikacji (np. imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) oraz do rejestrowania treści Twojej wiadomości. Dane te są wykorzystywane do zarządzania relacjami z klientami (historia kontaktów) oraz do udzielenia odpowiedzi/spełnienia Państwa prośby.

W ramach procesu składania zamówienia przetwarzamy następujące dane:

W sklepie internetowym, który jest zintegrowany z tą stroną internetową, Państwo jako firma (klient biznesowy) mogą zamawiać produkty informatyczne.

Do realizacji zamówienia wymagane są dane kontaktowe, adres rozliczeniowy/dostawy oraz dane dotyczące płatności (konto bankowe lub podobne).

W trakcie realizacji zamówień w określonych okolicznościach mogą być przeprowadzane kontrole kredytowe. Szczegółowe informacje zostaną wyświetlone podczas procesu składania zamówienia. Sprawdzamy Twoją zdolność kredytową tylko wtedy, gdy wyrażasz na to zgodę.

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane do aplikacji online:

 • Dane podstawowe (np. imię i nazwisko, uzupełnienia do imion, data urodzenia, ewentualnie tytuł),
 • Dane kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail),
 • Dane dotyczące kwalifikacji i szkoleń (np. życiorys, certyfikaty),
 • W zależności od ogłoszenia o pracę można również podać informacje na temat umiejętności językowych i informatycznych, pozwolenia na pracę i prawo jazdy lub pozwolenia na pobyt.

Ponadto zbieramy i przetwarzamy różne inne (dobrowolne) informacje, takie jak najwcześniejsza data wjazdu, mobilność regionalna, pożądana liczba godzin i okres zatrudnienia, poprzednie zatrudnienie w Bechtle, informacje o Twoim zaangażowaniu społecznym lub informacje o tym, w jaki sposób dowiedziałeś się o pozycja. Na zasadzie dobrowolności istnieje również możliwość przesyłania do naszego portalu informacji dotyczących aplikacji za pośrednictwem własnego profilu w sieciach społecznościowych.

Aby jak najlepiej chronić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych, wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Twoje dokumenty aplikacyjne są szyfrowane i przesyłane do nas przez nasz system aplikacyjny. Środki ostrożności dotyczące tworzenia kopii zapasowych danych zawsze odpowiadają aktualnemu stanowi techniki.

Zapisujemy Twoje dane w procesie aplikacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i usuwamy je najpóźniej po sześciu miesiącach. Poza tym dane będą przechowywane tylko w tych przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani lub upoważnieni, np. jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie Państwa danych przez określony, dłuższy czas lub w celu realizacji praw.

Regulacje zobowiązujące nas do ich zachowania można znaleźć np. w Kodeksie handlowym czy Ordynacji podatkowej. Należy również przestrzegać terminów przedawnienia. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w ramach procesu aplikacyjnego.

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane do newsletterów:

 • pozdrowienie
 • Imię pierwsze imię,
 • Adres e-mail.
 • Prowadzimy również anonimowe śledzenie linków w celach statystycznych.

Zautomatyzowane decyzje indywidualne

Należy pamiętać, że zasadniczo nie stosujemy całkowicie zautomatyzowanych procesów przetwarzania w celu podjęcia decyzji.

Formularz kontaktowy / kontakt przez e-mail, czat lub telefon

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli napiszesz do nas za pomocą formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w formularzu kontaktowym, aby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytania i prośby.

Przestrzegana jest tutaj zasada oszczędzania danych i unikania danych, zgodnie z którą musisz podać tylko te dane, których bezwzględnie potrzebujemy, aby się z Tobą skontaktować. To jest Twój adres e-mail i samo pole wiadomości.

Ponadto Twój adres IP jest przetwarzany ze względów bezpieczeństwa technicznego oraz w celu odparcia wszelkich prób ataków. Wszystkie pozostałe dane są polami dobrowolnymi i można je wprowadzić opcjonalnie (np. w celu bardziej indywidualnej odpowiedzi na pytania).

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane osobowe przekazane w wiadomości e-mail będziemy przetwarzać wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojej prośby.

Masz również możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem czatu lub pozostawienia prośby o oddzwonienie. Historia czatu jest przechowywana na serwerach wewnętrznych przez 30 dni w celu kontynuacji, a następnie usuwana.

Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a EU-DS-GVO)

Na naszej stronie internetowej możesz zapisać się do bezpłatnego biuletynu. Adres e-mail oraz Twoje imię i nazwisko podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanego newslettera.

Przestrzegana jest tutaj zasada oszczędzania danych i unikania danych, ponieważ tylko adres e-mail i Twoje imię i nazwisko są zaznaczone jako pola obowiązkowe do personalizacji. Ze względów technicznych oraz w celu ochrony prawnej Twój adres IP będzie również przetwarzany podczas zamawiania biuletynu

Możesz oczywiście w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, korzystając z opcji wypisania się z newslettera, a tym samym cofnąć swoją zgodę. W każdej chwili istnieje również możliwość wypisania się z wysyłki newslettera bezpośrednio przez naszą stronę internetową.

Sklep internetowy (art. 6 ust. 1 lit. b EU-DS-GVO)

Przetwarzamy dane podane w formularzu zamówienia wyłącznie w celu realizacji lub przetwarzania stosunku umownego, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze wykorzystanie.

Zasada oszczędzania danych i unikania danych jest przestrzegana, ponieważ musisz podać nam tylko te dane, które są nam bezwzględnie potrzebne do wykonania umowy lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych (tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, a także te dla wybranej metody płatności wymagane dane dotyczące płatności) lub które jesteśmy prawnie zobowiązani zebrać.

Ponadto Twój adres IP jest przetwarzany ze względów technicznych oraz w celu ochrony prawnej. Bez tych danych będziemy niestety musieli odmówić zawarcia umowy, ponieważ nie będziemy w stanie jej wykonać lub będziemy musieli rozwiązać istniejącą umowę. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz również wprowadzić więcej danych z własnej woli.

Rejestracja / konto klienta (art. 6 ust. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Zaletą jest to, że możesz zobaczyć w szczególności historię zamówień, a podane przez Ciebie dane zostaną zapisane do formularza zamówienia. Jeśli złożysz zamówienie ponownie, nie musisz go ponownie wprowadzać.

Rejestracja jest zatem konieczna albo do realizacji umowy (za pośrednictwem naszego sklepu internetowego) z Tobą, albo do wykonania działań przed zawarciem umowy.

Przestrzegana jest tutaj zasada oszczędzania danych i unikania danych, ponieważ tylko dane wymagane do rejestracji są oznaczone gwiazdką (*) jako pola obowiązkowe. Są to np. adres e-mail i hasło, w tym powtórzenie hasła.

W przypadku zamówień w naszym sklepie internetowym potrzebujemy również informacji o adresie rozliczeniowym (tytuł, imię, nazwisko, adres) do dostawy. Jeżeli adres dostawy różni się od adresu rozliczeniowego, powyższe informacje należy również podać jako adres dostawy.

Rejestrując się na naszej stronie internetowej, zapisywany jest również adres IP użytkownika, data i godzina rejestracji (dane techniczne). Klikając przycisk „Zarejestruj się teraz”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Uwaga: przydzielone przez Ciebie hasło jest przez nas przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Pracownicy naszej firmy nie mogą odczytać tego hasła. Dlatego nie mogą udzielić Ci żadnych informacji, jeśli zapomniałeś hasła.

W takim przypadku skorzystaj z funkcji „Zapomniałem hasła”, która wyśle Ci automatycznie wygenerowane nowe hasło na e-mail. Żaden pracownik nie jest upoważniony do proszenia o hasło telefonicznie lub pisemnie. Dlatego nigdy nie podawaj swojego hasła, jeśli otrzymasz takie pytania.

Po zakończeniu procesu rejestracji Twoje dane są przechowywane u nas do wykorzystania w chronionej strefie klienta. Z chwilą zalogowania się na naszej stronie internetowej za pomocą adresu e-mail jako nazwy użytkownika i hasła, dane te są udostępniane dla działań, które wykonałeś na naszej stronie (np. dla zamówień w naszym sklepie internetowym). Realizowane zamówienia można śledzić w historii zamówień. Tutaj możesz określić zmiany adresu rozliczeniowego lub adresu dostawy.

Zarejestrowane osoby mogą samodzielnie dokonywać zmian/poprawek adresu rozliczeniowego lub adresu dostawy w historii zamówień. Nasz dział obsługi klienta również chętnie wprowadzi zmiany/poprawki, jeśli się z nimi skontaktujesz. Oczywiście możesz również anulować lub usunąć swoją rejestrację lub konto klienta.

Systemy płatności (art. 6 ust. 1 lit. a, b EU-DS-GVO), kontrola kredytowa (art. 6 ust. 1 lit. f EU-DS-GVO)

W naszym sklepie internetowym możesz zapłacić fakturą, kartą kredytową i PayPal. W tym celu zbierane są odpowiednie dane dotyczące płatności, aby móc zrealizować zamówienie i przetwarzanie płatności. Ponadto Twój adres IP jest przetwarzany ze względów technicznych oraz w celu ochrony prawnej.

Zasada oszczędzania danych i unikania danych jest przestrzegana w ten sposób, że musisz podać nam tylko te dane, które są nam bezwzględnie potrzebne do przetworzenia płatności, a tym samym realizacji umowy lub które jesteśmy prawnie zobowiązani zebrać.

Bez tych danych będziemy niestety musieli odmówić zawarcia umowy, ponieważ nie będziemy wtedy mogli jej wykonać.

System płatności, z którego korzystamy, wykorzystuje szyfrowanie SSL do ochrony transmisji Twoich danych.

Uwaga dotycząca płatności faktury: Jeśli wybierzesz metodę płatności faktury w naszym sklepie internetowym, przeprowadzimy kontrolę zdolności kredytowej. W tym celu dane dotyczące zdolności kredytowej są przesyłane do Creditsafe w celu określenia ryzyka wiarygodności kredytowej i niewykonania zobowiązania.

Uwaga dotycząca płatności kartą kredytową: Jak zwykle w przypadku płatności kartą kredytową, nasz dostawca usług Wirecard sprawdza dane karty kredytowej i przeprowadza kontrolę zdolności kredytowej.

Uwaga na PayPal: PayPal jest spółką PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Jeśli dana osoba wybierze „PayPal” jako opcję płatności w naszym sklepie internetowym podczas procesu składania zamówienia, dane tej osoby zostaną automatycznie przesłane do PayPal.

Wybierając tę opcję płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do przetwarzania płatności. Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności.

W celu realizacji umowy kupna niezbędne są również dane osobowe związane z danym zamówieniem. Szczegóły dotyczące ochrony danych w PayPal można znaleźć pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (dla stanu prawnego z dnia 25 maja 2018 r.).

Uwaga dotycząca polecenia zapłaty: Jak zwykle w przypadku polecenia zapłaty, dane Twojego konta są zbierane w celu pobrania odpowiedniej kwoty z Twojego konta.

Cele reklamowe dla obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f EU-DS-GVO)

Bechtle jest zainteresowana utrzymywaniem z Państwem relacji z klientami oraz dostarczaniem Państwu informacji i ofert dotyczących naszych produktów/usług. Dlatego przetwarzamy Twoje dane, aby przesyłać Ci odpowiednie informacje i oferty pocztą elektroniczną oraz w celu przeprowadzenia badań satysfakcji klienta.

Jeśli nie chcesz, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z pocztą bezpośrednią. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu.

Sprzeciw można złożyć bezpłatnie i nieformalnie bez podania przyczyn i w miarę możliwości należy go przesłać na numer + 49 7132 981-0 pocztą elektroniczną kontakt@bechtle.com lub pocztą na adres Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Portal wnioskodawcy (art. 6 ust. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w Bechtle. Zdajemy sobie sprawę z wagi Twoich danych i przetwarzamy podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe wyłącznie w celu sprawnej i prawidłowej obsługi procesu aplikacyjnego oraz nawiązania kontaktu w trakcie procesu aplikacyjnego. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej zgody.

W ramach formularza zgłoszeniowego zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych. Czyniąc to, przestrzegamy zasady oszczędzania danych i unikania danych, ponieważ musisz podać nam tylko te dane, których potrzebujemy, aby w pełni przejrzeć Twoje dokumenty aplikacyjne, takie jak życiorys lub do zbierania których jesteśmy prawnie zobowiązani . Te obowiązkowe dane są oznaczone * (gwiazdką). Twój adres IP będzie również przetwarzany ze względów technicznych oraz w celu ochrony prawnej.

Bez tych danych nie możemy niestety sprawdzić Twoich dokumentów aplikacyjnych, dlatego nasz system aplikacyjny nie pozwala w tym przypadku na przesłanie dokumentów aplikacyjnych. Oczywiście masz możliwość podania dobrowolnych informacji w formularzu zgłoszeniowym.

Aby jak najlepiej chronić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych, wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Twoje dokumenty aplikacyjne są szyfrowane i przesyłane do nas przez nasz system aplikacyjny.

Przechowujemy Twoje dane w ww. celach do czasu zakończenia procesu aplikacyjnego i upływu odpowiednich terminów – nie później niż sześć miesięcy od otrzymania decyzji. Masz jednak możliwość, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne przez dłuższy czas i porównali je z innymi ofertami pracy, które pasują do Twojego profilu.

W tym celu potrzebujemy Twojej zgody, którą możesz nam udzielić, klikając pole wyboru przed przesłaniem dokumentów aplikacyjnych. W takim przypadku będziemy przechowywać Twoje dane przez 365 dni. Możesz oczywiście wyrazić zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail dotyczący ochrony danych Bechtle AG: datenschutz-ag@bechtle.com. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w ramach procesu aplikacyjnego.

Pliki cookie (art. 6 ust. 1 lit. f EU-DS-GVO / art. 6 ust. 1 lit. EU-DS-GVO za zgodą)

Nasza strona internetowa wykorzystuje w kilku miejscach tzw. pliki cookie. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które Twoja przeglądarka zapisuje (lokalnie na Twoim dysku twardym).

Te pliki cookie pozwalają nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. W ten sposób możemy projektować zawartość serwisu zgodnie z potrzebami odwiedzających. Ponadto pliki cookie pozwalają nam mierzyć skuteczność danej reklamy i umieszczać ją np. w zależności od tematycznych zainteresowań użytkowników.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane z komputera po upływie okresu ich ważności (zwykle sześć miesięcy) lub usuwasz je samodzielnie przed upływem okresu ważności.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zazwyczaj możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, jeśli nie chcesz wysyłać informacji. Nadal możesz korzystać z ofert na naszej stronie bez ograniczeń (wyjątek: konfiguratory).

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane do naszej witryny. Jako użytkownik masz zatem pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych.

Sesyjny plik cookie jest niezbędny do zamawiania procesów w sklepie i logowania się na tej stronie. Oznacza to, że Twoja sesja przeglądarki może być faktycznie przypisana do Ciebie. Jak sugeruje nazwa „sesyjny plik cookie”, ten plik cookie jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. Możliwe jest również proste przeglądanie poszczególnych stron tej witryny bez plików cookie (na przykład poprzez dezaktywację ich za pomocą odpowiedniego dodatku w przeglądarce).

Profile użytkowników / proces śledzenia w sieci

W celu reklamy, badania rynku i projektowania strony internetowej w oparciu o potrzeby, na tej stronie tworzone są pseudonimowe profile użytkowników - częściowo z pomocą usługodawców. Te profile użytkowania są pseudonimizowane (na serwerze sieciowym), dzięki czemu do usługodawcy przesyłane są tylko dane anonimowe (tj. żadne dane osobowe lub dane umożliwiające identyfikację, takie jak adres IP).

Twoje dane osobowe, o których mowa w punktach 1 i 2, nie zostaną połączone z profilami użytkowania. Oznacza to, że Twój profil użytkowania nie zawiera Twojego imienia i odwrotnie, nikt nie wie, jak wygląda Twój profil użytkowania.

Śledzenie sieci (tj. zbieranie danych dla tych profili użytkowania) odbywa się za pomocą plików cookie profilu użytkowania i aktywnej zawartości (tzw. skryptów). Dzięki tym plikom cookie serwer sieciowy może rozpoznać Cię podczas sesji przeglądarki i - jeśli plik cookie nie został w międzyczasie usunięty - podczas następnej sesji.

Możesz sprzeciwić się tworzeniu profili użytkowników dotyczących zachowania podczas surfowania na tej stronie za pomocą następującego przycisku:

Sprzeczność

Jeśli naciśniesz przycisk, żadne pliki cookie profilu użytkowania nie zostaną zapisane na Twoim komputerze, a skrypty śledzenia sieci nie zostaną wykonane.

Zamiast tego na Twoim komputerze jest przechowywany „bez śledzenia plik cookie”. Dzięki temu Państwa sprzeciw (dotyczy bieżącej i przyszłej sesji przeglądarki) jest uwzględniany tak długo, jak długo istnieje ten plik cookie.

W szczególności na tej stronie internetowej wykorzystywane są następujące narzędzia do śledzenia sieci w celu tworzenia pseudonimowych profili użytkowników (chyba że wyrazili Państwo sprzeciw):

Webtrekk

Ta usługa analizy internetowej firmy Webtrekk GmbH służy do określania reakcji na naszą stronę internetową i oferty oraz do ich odpowiedniej optymalizacji.

W tym celu stosuje się kilka plików cookie, np. plik cookie sesji, plik cookie ostatniego kliknięcia i plik cookie ever (do rozpoznawania w wielu sesjach przeglądarki). Najdłużej żyjący plik cookie, Ever-Cookie, traci ważność najpóźniej po sześciu miesiącach, tzn. jest następnie usuwany przez przeglądarkę.

Korzystamy również z technologii Webtrekk GmbH do statystycznej oceny stron internetowych. Webtrekk GmbH to firma z siedzibą w Niemczech, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, która gromadzi, przechowuje i analizuje dane dotyczące użytkowania. Po sprawdzeniu przetwarzania danych pod kątem zgodności z ochroną danych i bezpieczeństwa danych firma uzyskała certyfikat ochrony danych w obszarze kontroli sieci w Niemczech. Za pomocą usług Webtrekk zbieramy dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Dane te są wykorzystywane do ciągłego ulepszania i optymalizacji naszych ofert, a tym samym do uczynienia ich bardziej interesującymi dla Ciebie.

Kiedy korzystasz z tej witryny, informacje przesyłane przez przeglądarkę są gromadzone i oceniane. Odbywa się to za pomocą technologii plików cookie i tzw. pikseli, które są zintegrowane z każdą stroną internetową. Zbierane są następujące dane: Request (nazwa żądanego pliku), typ/wersja przeglądarki, język przeglądarki, używany system operacyjny, wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, rozdzielczość ekranu, aktywacja Javascript, włączenie/wyłączenie Java, włączenie/wyłączenie plików cookie , głębię kolorów, adres URL strony odsyłającej, adres IP (jest zbierany tylko anonimowo i usuwany natychmiast po jego użyciu), czas dostępu, kliknięcia, wartości zamówienia, koszyki zakupów i anonimowa zawartość formularza (na przykład, czy podano numer telefonu, czy nie).

Webtrekk używa tak zwanych sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. To samo dotyczy „plików cookie ostatniego kliknięcia”. Ponadto ustawiane są „ever cookies”, których czas trwania nie przekracza 6 miesięcy i które są usuwane najpóźniej po określonej liczbie użyć. Dane użytkowania nie będą łączone z innymi danymi właściciela pseudonimu. Zostaną one usunięte, gdy przechowywanie nie jest już potrzebne do tworzenia analizy użytkowania lub gdy użytkownik tego zażąda.

Bezpośrednie odniesienie osobiste jest w każdej chwili niemożliwe. Zebrane w ten sposób dane służą do tworzenia anonimowych profili użytkowania, które stanowią podstawę statystyk internetowych. Dane zebrane za pomocą technologii Webtrekk nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej i nie będą w żadnym momencie łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. W każdej chwili możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Webtrekk ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, otwórz poniższy link.

Sprzeczność

Wyprowadzanie i wyświetlanie ujawniania CookieID.

Po potwierdzeniu linku na nośniku danych zostaje ustawiony tak zwany plik cookie rezygnacji. Ten plik cookie jest ważny przez 5 lat. Należy pamiętać, że jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie na swoim komputerze, ten plik cookie rezygnacji zostanie również usunięty, tj. jeśli chcesz nadal sprzeciwić się gromadzeniu anonimowych danych przez Webtrekk, będziesz musiał ponownie ustawić plik cookie rezygnacji. Plik cookie rezygnacji jest ustawiany na przeglądarkę i komputer. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową z domu i pracy lub za pomocą różnych przeglądarek, musisz aktywować plik cookie rezygnacji w różnych przeglądarkach lub na różnych komputerach.

Google AdWords

Korzystamy również z narzędzia reklamowego Google „Google Adwords” do reklamowania naszej strony internetowej. W ramach tego korzystamy na naszej stronie internetowej z usługi analizy „Conversion Tracking” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”. Jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie zostanie umieszczony na Twoim komputerze.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje i zapisuje na Twoim komputerze. Te tak zwane pliki cookie konwersji tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli odwiedzasz określone strony w naszej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że jako użytkownik kliknąłeś jedną z naszych reklam umieszczonych w Google i zostałeś przekierowany do naszej witryny.

Informacje uzyskane za pomocą plików cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Statystyki te informują nas o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i do których stron naszej witryny internetowej poszczególni użytkownicy uzyskali dostęp. Jednak ani my, ani inni reklamodawcy za pośrednictwem Google Adwords nie otrzymujemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie konwersji, odpowiednio ustawiając przeglądarkę, na przykład używając ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywuje automatyczne ustawienie plików cookie lub w szczególności blokuje tylko pliki cookie z domeny „googleadservices.com”. Odpowiednie oświadczenie o ochronie danych osobowych można uzyskać od Google pod następującym linkiem: https://services.google.com/sitestats/de.html.

Wtyczki społecznościowe sieci społecznościowych

Reklamowe i konwersji pliki cookie są używane, aby reklamy były bardziej dopasowane do Ciebie i oparte na Twoich zainteresowaniach, w tym na innych stronach internetowych poza naszą ofertą. Zapobiega to między innymi ciągłemu wyświetlaniu tych samych reklam.

Za pomocą tych plików cookie możemy również mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych na podstawie anonimowych i pseudonimowych profili użytkowania i rozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi materiałami reklamowymi lub jakie działania wykonali użytkownicy po interakcji z odpowiednim materiałem reklamowym (tzw. "konwersja"):

Korzystanie z Facebooka

Za Twoją zgodą nasza strona internetowa wykorzystuje piksel działania odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji. W ten sposób zachowanie odwiedzających stronę można śledzić po przekierowaniu na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku.

Umożliwia to ocenę skuteczności reklam Facebooka do celów statystycznych i badania rynku oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych. Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkownika. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych Facebooka.

Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka, a także poza Facebookiem. Jako operator strony internetowej nie mamy wpływu na wykorzystanie danych. W tym celu na Państwa komputerze może być również przechowywany plik cookie. Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również skorzystać z funkcji remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklamy pod

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

dezaktywować. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku. Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować reklamę opartą na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance:

Kliknij tutaj, jeśli chcesz wycofać swoją zgodę:

Zrezygnuj

Korzystanie z LinkedIn

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię analizy i śledzenia konwersji LinkedIn Inc. („LinkedIn”), 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki wyżej wymienionej technologii z LinkedIn możesz wyświetlać bardziej trafne reklamy w oparciu o Twoje zainteresowania.

Otrzymujemy również zbiorcze i anonimowe raporty dotyczące aktywności reklamowej oraz informacje o tym, jak wchodzisz w interakcję z naszą witryną z LinkedIn. LinkedIn może jednak przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta użytkownika LinkedIn.

Nie mamy wpływu na dane, które LinkedIn zbiera w ten sposób, ani na zakres tych danych gromadzonych przez LinkedIn. Nie znamy również treści danych przesyłanych do LinkedIn.

Więcej informacji na temat ochrony danych na LinkedIn można znaleźć tutaj:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Możesz sprzeciwić się analizie swojego zachowania użytkownika przez LinkedIn i wyświetlaniu rekomendacji opartych na zainteresowaniach („rezygnacja”); kliknij pole „Odrzuć na LinkedIn” (dla członków LinkedIn) lub „Odrzuć” (dla innych użytkowników) pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Linki do innych dostawców

Nasza strona internetowa zawiera również - wyraźnie rozpoznawalne - linki do stron internetowych innych firm. O ile istnieją linki do stron internetowych innych dostawców, nie mamy wpływu na ich treść. Dlatego nie można przejąć żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za te treści. Za treść tych stron odpowiada zawsze odpowiedni dostawca lub operator stron.

Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa i rozpoznawalnych naruszeń prawa w momencie ich linkowania. W momencie tworzenia linku nie znaleziono żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po powiadomieniu o naruszeniu praw takie linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Oferty online dla dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych ani składać oświadczenia o wyrażeniu zgody bez zgody opiekuna prawnego. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego udziału w aktywności i zainteresowaniach swoich dzieci w Internecie.

Google Analytics

W celu poprawy jakości naszych ofert i strony internetowej przechowujemy dane o każdym indywidualnym dostępie do naszej strony w celach statystycznych. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Korzystanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online) w rozumieniu Art. 6 ust.1 zd.1 lit. Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny, takie jak:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • czas żądania serwera,

są zazwyczaj przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Na tej stronie dodaliśmy również kod „anonymizeIP” do Google Analytics. Gwarantuje to maskowanie Twojego adresu IP, dzięki czemu wszystkie dane są zbierane anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link:

Sprzeciw Google Analytics

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

Google jest również certyfikowany zgodnie z umową Tarczy Prywatności, a tym samym daje gwarancję, że będzie przestrzegać europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Media społecznościowe

Bechtle AG utrzymuje różne wystąpienia w „mediach społecznościowych”, aby komunikować się z zarejestrowanymi tam klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz aby móc informować ich o naszych ofertach.

Zwracamy uwagę, że korzystasz z tych platform i ich funkcji na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie).

Zwracamy również uwagę, że Twoje dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. W odniesieniu do dostawców z USA, którzy są certyfikowani w ramach „Tarczy Prywatności”, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dostawcy ci zobowiązują się do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych.

Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane w celach badawczych i reklamowych. Na przykład profile użytkowania mogą być tworzone na podstawie zachowania użytkownika i wynikających z niego zainteresowań. W ten sposób, na przykład, reklamy mogą być umieszczane wewnątrz i na zewnątrz platform, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu pliki cookie są zwykle przechowywane na Twoim komputerze. Niezależnie od tego dane, które nie są pobierane bezpośrednio z Twojego urządzenia końcowego, mogą być również przechowywane w profilach użytkowania (zwłaszcza jeśli jesteś członkiem odpowiednich platform i jesteś na nich zalogowany).

Jako dostawca tej usługi informacyjnej nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych dotyczących korzystania z naszej usługi.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznym informowaniu użytkowników i komunikacji z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE. Jeśli zostaniesz poproszony o zgodę na przetwarzanie danych przez odpowiedniego dostawcę (tj. o wyrażenie zgody, np. poprzez zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie przycisku), podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. , Art. 7 UE-DS-GMO.

Możliwość sprzeciwu

Jeśli jesteś członkiem sieci społecznościowej i nie chcesz, aby sieć zbierała dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączyła je z Twoimi danymi członkowskimi przechowywanymi w odpowiedniej sieci, musisz

 • wylogować się z odpowiedniej sieci przed odwiedzeniem naszej strony internetowej,
 • usunąć pliki cookies z urządzenia i
 • Zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.

Jednak po ponownym zalogowaniu możesz zostać ponownie rozpoznany przez sieć jako konkretny użytkownik.

Szczegółowy opis odpowiedniego przetwarzania i możliwości sprzeciwu (rezygnacja) znajduje się w informacjach dostarczonych przez dostawców, do których linki znajdują się poniżej.

Również w przypadku próśb o informacje i dochodzenia praw użytkownika zwracamy uwagę, że można je najskuteczniej dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie działania i bezpośrednio udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

Uwagi dotyczące praw autorskich i praw autorskich do dzieł sztuki

Jeśli chcesz publikować zdjęcia, teksty, plany, filmy, muzykę itp. na naszej stronie internetowej, powinieneś wiedzieć, że możesz w ten sposób przenieść na sieć wszelkie prawa do użytkowania, co może ostatecznie mieć dla Ciebie konsekwencje prawne, jeśli nie jesteś jesteś autorem lub jesteś posiadaczem praw.

Rejestracja na wydarzenia

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz rejestracyjny na wydarzenia.

Jeśli użyjesz go do rejestracji na wydarzenie, będziemy przetwarzać dane podane w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji i komunikacji z Tobą.

Przestrzegana jest tutaj zasada oszczędzania danych i unikania danych, zgodnie z którą musisz podać tylko te dane, których bezwzględnie potrzebujemy, aby się zarejestrować i skontaktować z Tobą. To jest Twój adres e-mail i Twoje imię i nazwisko.

Ponadto Twój adres IP jest przetwarzany ze względów bezpieczeństwa technicznego oraz w celu odparcia wszelkich prób ataków. Wszystkie pozostałe dane są polami dobrowolnymi i można je wpisać opcjonalnie.

W przypadku wspólnych wydarzeń z producentami Twoje dane zostaną również przekazane współorganizatorowi.

Rejestrując się na nasze imprezy firmowe, zgadzasz się również na publikację zdjęć i filmów przez dział komunikacji korporacyjnej Bechtle AG (Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm, socialmedia@bechtle.com) a.

Komunikacja korporacyjna Bechtle AG ma na celu publikowanie zdjęć i filmów stworzonych podczas imprezy firmowej we własnych mediach społecznościowych firmy (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Xing, Google+), intranecie, publikacjach Bechtle (np. magazyn dla klientów lub newsletter) oraz publikowania go na korporacyjnych stronach internetowych Grupy Bechtle (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a EU-DS-GVO / §§ 22, 23 KunstUrhG).

Zwracamy uwagę, że publikacje w mediach społecznościowych mogą być również przekazywane do krajów spoza UE.

Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim poza wyżej wymienionymi przypadkami i będą wykorzystywane wyłącznie w wyżej wymienionym celu. Zdjęcia i filmy opublikowane w Internecie można przeglądać na całym świecie i zasadniczo nie można wykluczyć dalszego wykorzystywania tych zdjęć i filmów przez osoby trzecie.

Zgoda na wykorzystanie zdjęć jest dobrowolna. Zgodę można wyrazić w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość pod adresem e-mail: socialmedia@bechtle.com / Tel.: 07132-9814386.

Titel

Prośba o wsparcie

Idź do góry