Ako imate pitanja ili trebate pomoć, samo nas kontaktirajte|support@e-Sensecurity.de

zaštita podataka

Dom/zaštita podataka
zaštita podataka

Pozdravljamo vas da posjetite našu web stranicu i zahvaljujemo vam na interesu za našu tvrtku. Zaštitu vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Obrađujemo vaše podatke u skladu s važećim zakonskim odredbama za zaštitu osobnih podataka, posebice Općom uredbom EU-a o zaštiti podataka (EU-DS-GVO) i provedbenim zakonima za svaku državu koji se na nas primjenjuju. Uz pomoć ove deklaracije o zaštiti podataka, pružamo vam sveobuhvatne informacije o obradi vaših osobnih podataka od strane Bechtlea i vašim pravima.

Osobni podaci su podaci koji omogućuju identifikaciju fizičke osobe. To uključuje posebno vaše ime, datum rođenja, adresu, telefonski broj, adresu e -pošte i vašu IP adresu. Anonimni podaci dostupni su ako se ne mogu uputiti osobne upute korisniku.

Odgovorno tijelo i službenik za zaštitu podataka

Adresa: Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Kontakt podaci:contact@bechtle.com, + 49 7132 981 – 0

Kontakt službenika za zaštitu podataka: privacy@bechtle.com

Vaša prava kao nositelja podataka

Prije svega, htjeli bismo iskoristiti ovu priliku da vas obavijestimo o vašim pravima kao nositelja podataka. Ta su prava standardizirana u člancima 15. - 22. EU GDPR -a. Ovo uključuje:

 • Pravo na informacije (članak 15. EU-DS-GVO),
 • Pravo na brisanje (čl. 17. EU-DS-GVO),
 • Pravo na ispravak (članak 16. EU-DS-GVO),
 • Pravo na prenosivost podataka (članak 20. EU GDPR -a),
 • Pravo na ograničavanje obrade podataka (članak 18. EU-DS-GVO),
 • Pravo na prigovor na obradu podataka (čl. 21. EU-DS-GVO).

Za ostvarivanje ovih prava obratite se: datenschutz-ag@bechtle.com. Isto vrijedi i ako imate pitanja o obradi podataka u našoj tvrtki. Također imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Pravo na prigovor

U vezi s pravom prigovora imajte na umu sljedeće:

Ako obrađujemo vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na ovu obradu podataka bez navođenja razloga. To se odnosi i na profiliranje utoliko što je povezano s izravnom poštom.

Ako se usprotivite obradi u svrhe izravnog marketinga, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke u te svrhe. Prigovor je besplatan i može se podnijeti neformalno, ako je moguće: contact@bechtle.com.

U slučaju da obrađujemo vaše podatke radi zaštite legitimnih interesa, možete se usprotiviti ovoj obradi u bilo koje vrijeme iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije; to se također odnosi na profiliranje na temelju ovih odredbi.

Tada više nećemo obrađivati vaše osobne podatke ako ne dokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Svrhe i pravna osnova obrade podataka

Prilikom obrade vaših osobnih podataka poštuju se odredbe EU GDPR -a i sve ostale primjenjive odredbe o zaštiti podataka. Pravna osnova za obradu podataka proizlazi osobito iz članka 6. EU-DS-GVO.

Vaše podatke koristimo za pokretanje poslovanja, ispunjavanje ugovornih i pravnih obveza, provedbu ugovornog odnosa, ponudu proizvoda i usluga i jačanje odnosa s klijentima, što također može uključivati analize u marketinške svrhe, ankete o zadovoljstvu kupaca i izravno oglašavanje.

Vaš pristanak također predstavlja odredbu dopuštenja prema zakonu o zaštiti podataka. Ovdje pojašnjavamo svrhu obrade podataka i vaše pravo na povlačenje. Ako se privola odnosi i na obradu posebnih kategorija osobnih podataka, izričito ćemo vam to naznačiti u privoli, članak 88. stavak 1. EU-DS-GVO.

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka u smislu članka 9. stavka 1. EU-DS-GVO odvija se samo ako je to potrebno zbog zakonskih propisa i nema razloga pretpostaviti da vaš legitimni interes u isključenju obrade nadmašuje , Članak 88. stavak 1. EU GDPR.

Prijenos na treće strane

Vaše ćemo podatke proslijediti trećim stranama samo u okviru zakonskih odredbi ili uz odgovarajući pristanak. U suprotnom, podaci se neće prosljeđivati trećim stranama osim ako to nismo dužni učiniti zbog obveznih zakonskih odredbi (otkrivanje vanjskim tijelima, poput nadzornih tijela ili tijela za provedbu zakona).

Primatelji podataka / kategorije primatelja

Unutar naše tvrtke osiguravamo da samo one osobe primaju vaše podatke kojima su potrebni za ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza.

Putem našeg web shopa kupoprodajni ugovori sklapaju se s "Bechtle direct GmbH", koja je podružnica Bechtlea odgovorna za ovaj prodajni kanal.

U kupnje i upite mogu se uključiti i druge tvrtke Bechtle. Primjer je zahtjev za podršku na vašoj web lokaciji, koji bi trebao biti hitno obrađen na obližnjoj lokaciji Bechtle.

U nekim slučajevima davatelji usluga podržavaju naše specijalizirane odjele u izvršavanju njihovih zadataka, npr. Slanje biltena. Sa svim pružateljima usluga sklopljeni su potrebni ugovori o zaštiti podataka.

Prijenos iz treće zemlje / namjera prijenosa u treću zemlju

Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora) odvija se samo ako to zahtijeva zakon ili ako ste dali svoj pristanak ili ako je to potrebno za izvršavanje ugovornog odnosa.

To je trenutno slučaj ako koristite našu funkciju chata za upite jer davatelj usluga izvan Europskog gospodarskog prostora koji nam daje na raspolaganje ovu funkciju ima pristup vašim osobnim podacima. Usklađenost sa razinom zaštite podataka zajamčena je, između ostalog, certifikacijom ili sudjelovanjem ili u takozvanom "Štitu privatnosti":

Cisco sudjeluje u okvirima i načelima EU-US zaštite podataka i ima certifikat o usklađenosti. Dodatne informacije o temi Privacy Shield mogu se pronaći na: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

Trajanje pohrane podataka

Vaše podatke pohranjujemo onoliko koliko je potrebno za odgovarajuću svrhu obrade. Imajte na umu da brojna razdoblja čuvanja zahtijevaju da se podaci (moraju) i dalje pohranjivati. To se posebno odnosi na obveze zadržavanja prema trgovačkom ili poreznom pravu (npr. Trgovački zakon, porezni zakonik itd.). Ako nema daljnjih zahtjeva za čuvanjem, podaci će se rutinski brisati nakon što se postigne svrha.

Osim toga, možemo pohraniti podatke ako ste nam za to dali dopuštenje ili ako postoje pravni sporovi te koristimo dokaze u okviru zastare, koja može biti i do trideset godina; redoviti rok zastare je tri godine.

Siguran prijenos vaših podataka

Kako bismo što bolje zaštitili podatke koje pohranjujemo od slučajnih ili namjernih manipulacija, gubitka, uništenja ili pristupa neovlaštenih osoba, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere. Razine sigurnosti kontinuirano se provjeravaju u suradnji sa sigurnosnim stručnjacima i prilagođavaju novim sigurnosnim standardima.

Razmjena podataka s naše web stranice i na nju je šifrirana. Nudimo HTTPS kao protokol prijenosa za našu web stranicu, koristeći najnovije protokole šifriranja.

Svojim korisnicima nudimo i šifriranje sadržaja za obrasce za kontakt i za aplikacije. Dešifriranje ovih podataka moguće je samo za nas. Postoji i mogućnost korištenja alternativnih komunikacijskih kanala (npr. Putem pošte).

Obveza davanja podataka

Razni osobni podaci nužni su za uspostavu, provedbu i prestanak ugovornog odnosa i ispunjenje povezanih ugovornih i pravnih obveza. Isto se odnosi i na korištenje naše web stranice i različite funkcije koje ona pruža.

Saželi smo pojedinosti za vas u gornjoj točki. U nekim slučajevima podaci se također moraju prikupljati ili učiniti dostupnima zbog zakonskih odredbi. Napominjemo da nije moguće obraditi vaš zahtjev ili izvršiti temeljni ugovorni odnos bez davanja ovih podataka.

Kategorije, izvori i podrijetlo podataka

Odgovarajući kontekst određuje koje podatke obrađujemo: To ovisi o tome da li naručujete na mreži ili unosite upit u naš obrazac za kontakt, šaljete li nam prijavu ili podnosite žalbu.

Imajte na umu da također možemo pružiti informacije za posebne situacije obrade zasebno na prikladnom mjestu, na primjer pri prijenosu dokumenata za prijavu ili prilikom podnošenja zahtjeva za kontakt.

Prilikom posjete našoj web stranici prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

Kada posjetite ovu web stranicu, vaš preglednik prenosi sljedeće vrste podataka koje mi pohranjujemo:

 • vrstu preglednika,
 • IP adresa računala koje pristupa,
 • zahtjeve poslužitelja (npr. prikazi stranice) uključujući vrijeme i
 • URL preporuke (tj. adresa prethodno posjećene web stranice ako ste s te strane došli na našu web stranicu klikom na hipervezu).

Ove prve tri vrste podataka tehnički su potrebne za pravilno prikazivanje stranica ove web stranice kojima ste pristupili. Osim toga, mogu se koristiti ako je potrebno za održavanje sigurnog rada ove web stranice (npr. Za sprječavanje pokušaja hakiranja). URL preporuke anonimno se koristi u statističke svrhe. Zbog tehničke sigurnosti, a posebno radi sprječavanja pokušaja napada na naš web poslužitelj, ova vrsta podataka također se pohranjuje određeno vrijeme u skladu s člankom 6. stavkom 1. lit.

Kao dio zahtjeva za kontakt, prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

Uz pomoć naše web stranice možete nam slati razne upite, npr. Za naručivanje kataloga ili raspitivanje o određenim proizvodima. Za to su dostupni chat, zahtjev za povratni poziv i poruka slična e-pošti.

Obrazac za kontakt koristi se za snimanje podataka o kontaktu koji su potrebni za komunikaciju (npr. Ime, telefonski broj ili adresa e -pošte) i za snimanje sadržaja vaše poruke. Ti se podaci koriste za upravljanje odnosima s klijentima (povijest kontakata) i za odgovor / ispunjenje vašeg zahtjeva.

Kao dio procesa naručivanja obrađujemo sljedeće podatke:

U webshopu, koji je integriran u ovu web stranicu, kao tvrtka (poslovni kupac) možete naručiti proizvode informacijske tehnologije.

Za obradu narudžbe potrebni su kontakt podaci, adresa za naplatu / dostavu i podaci o plaćanju (bankovni račun ili slično).

Tijekom narudžbi, kreditne provjere mogu se izvršiti pod određenim okolnostima. Pojedinosti o tome bit će vam prikazane tijekom procesa naručivanja. Vašu kreditnu sposobnost provjerit ćemo samo ako pristanete na to.

Za internetske aplikacije prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

 • Glavni podaci (npr. Ime, dodaci imena, datum rođenja, moguće naslov),
 • Kontaktni podaci (poštanska adresa, telefonski broj, adresa e -pošte),
 • Podaci o kvalifikacijama i obuci (npr. Životopisi, potvrde),
 • Ovisno o oglasu za posao, mogu se dati i informacije o jezičnim i informatičkim vještinama, radnim i vozačkim dozvolama ili boravišnim dozvolama.

Osim toga, prikupljamo i obrađujemo razne druge (dobrovoljne) podatke, poput najranijeg datuma ulaska, regionalne mobilnosti, željenog broja sati i trajanja zaposlenja, prethodnog zaposlenja u Bechtleu, podataka o vašoj društvenoj predanosti ili podataka o tome kako ste postali svjesni položaj. Na dobrovoljnoj osnovi postoji i mogućnost prijenosa informacija relevantnih za aplikaciju putem vlastitog profila na društvenim mrežama na naš portal.

Kako bismo što bolje zaštitili sigurnost i povjerljivost vaših podataka, provodimo odgovarajuće sigurnosne mjere. Dokumenti za prijavu šifrirani su i prenose nam ih putem našeg sustava za prijavu. Mjere opreza za sigurnosno kopiranje podataka uvijek odgovaraju trenutnom stanju tehnike.

Vaše podatke spremamo u postupak prijave u skladu s važećim zakonom i brišemo ih najkasnije nakon šest mjeseci. Osim toga, podaci će se pohraniti samo u onim slučajevima u kojima smo za to obvezni ili ovlašteni, npr. Ako ste nam dali dopuštenje za pohranu vaših podataka na određeno, dulje razdoblje ili za ostvarivanje prava.

Propisi koji nas obvezuju na njihovo držanje mogu se naći, primjerice, u Trgovačkom zakonu ili Poreznom zakonu. Također se moraju poštivati rokovi zastare. Dodatne informacije mogu se pronaći u deklaraciji o zaštiti podataka kao dio procesa podnošenja zahtjeva.

Za biltene prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

 • pozdrav
 • Ime ime,
 • Email adresa.
 • Također vršimo anonimno praćenje veza u statističke svrhe.

Automatske pojedinačne odluke

Imajte na umu da općenito ne koristimo čisto automatizirane procese donošenja odluke.

Obrazac za kontakt / kontakt putem e -pošte, chata ili telefona

Na našoj web stranici postoji obrazac za kontakt koji se može koristiti za elektronički kontakt s nama. Ako nam pišete putem obrasca za kontakt, obradit ćemo podatke koje navedete u obrascu za kontakt kako bismo vas kontaktirali i odgovorili na vaša pitanja i zahtjeve.

Ovdje se poštuje načelo ekonomičnosti podataka i izbjegavanja podataka, jer morate dati samo podatke koje nam apsolutno trebamo kontaktirati. To su vaša adresa e -pošte i samo polje za poruku.

Osim toga, vaša IP adresa obrađuje se iz tehničkih razloga radi zaštite od pokušaja napada. Svi ostali podaci su dobrovoljna polja i mogu se unijeti opcionalno (npr. Za pojedinačniji odgovor na vaša pitanja).

Ako nas kontaktirate putem e -pošte, mi ćemo obraditi osobne podatke saopćene u e -pošti isključivo u svrhu obrade vašeg zahtjeva.

Također imate mogućnost da nas kontaktirate putem chata ili ostavite zahtjev za povratni poziv. Povijest razgovora pohranjuje se na interne poslužitelje 30 dana radi praćenja, a zatim se briše.

Bilten (članak 6. stavak 1. lit. a EU-DS-GVO)

Možete se pretplatiti na besplatni bilten na našoj web stranici. Adresa e-pošte i vaše ime koje ste dali prilikom registracije za bilten koristit će se za slanje personaliziranog biltena.

Ovdje se poštuje načelo ekonomičnosti podataka i izbjegavanja podataka, jer su samo adresa e-pošte i vaše ime označeni kao obavezna polja za personalizaciju. Iz tehničkih razloga i zbog pravne zaštite, vaša IP adresa također će se obraditi prilikom naručivanja biltena

Naravno, možete se u bilo kojem trenutku odjaviti koristeći opciju odjave koja je navedena u biltenu i tako opozvati svoj pristanak. Postoji i mogućnost odjave pretplate na slanje biltena izravno putem naše web stranice u bilo kojem trenutku.

Web-trgovina (članak 6. stavak 1. lit. b EU-DS-GVO)

Obrađujemo samo podatke koje navedete u obrascu za narudžbu radi provedbe ili obrade ugovornog odnosa, osim ako ne pristanete na daljnju upotrebu.

Načelo ekonomičnosti podataka i izbjegavanja podataka primjenjuje se u tome da nam morate samo dostaviti podatke koji su nam apsolutno potrebni za izvršavanje ugovora ili za ispunjenje naših ugovornih obveza (tj. Vaše ime, adresa, adresa e-pošte, kao i oni za odabrani način plaćanja zahtijevali su podatke o plaćanju) ili koje smo zakonski obvezni prikupiti.

Osim toga, vaša IP adresa obrađuje se iz tehničkih razloga i radi pravne zaštite. Bez tih podataka nažalost ćemo morati odbiti sklapanje ugovora jer ga tada nećemo moći izvršiti ili ćemo možda morati raskinuti postojeći ugovor. Naravno, ako želite, možete i sami unijeti više podataka.

Registracija / korisnički račun (članak 6. stavak 1. lit. a, b EU-DS-GVO)

Na našoj web stranici nudimo korisnicima mogućnost registracije pružanjem osobnih podataka. Prednost je što možete vidjeti povijest narudžbi, a podaci koje navedete bit će spremljeni za obrazac narudžbe. Ako naručujete ponovno, ne morate ga ponovno unijeti.

Registracija je stoga potrebna ili za ispunjenje ugovora (putem naše internetske trgovine) s vama ili za provođenje predugovornih mjera.

Ovdje se poštuje načelo ekonomičnosti podataka i izbjegavanja podataka, jer su samo podaci potrebni za registraciju označeni kao obavezna polja sa zvjezdicom (*). To su, na primjer, adresa e-pošte i lozinka, uključujući ponavljanje lozinke.

Za narudžbe u našoj internetskoj trgovini potrebni su nam i podaci o adresi za naplatu (naslov, ime, prezime, adresa) za dostavu. Ako se adresa za dostavu razlikuje od adrese za naplatu, gornje podatke morate navesti i za adresu za dostavu.

Registracijom na našoj web stranici spremaju se i IP adresa korisnika, datum i vrijeme registracije (tehnički pozadinski podaci). Klikom na gumb "Registriraj se odmah" dajete svoj pristanak za obradu vaših podataka.

Napomena: Lozinka koju ste dodijelili pohranjuje se u šifriranom obliku. Zaposlenici naše tvrtke ne mogu pročitati ovu lozinku. Stoga vam ne mogu dati nikakve podatke ako ste zaboravili lozinku.

U tom slučaju upotrijebite funkciju "Zaboravljena lozinka" koja će vam putem e -pošte poslati automatski generiranu novu lozinku. Nijedan zaposlenik nije ovlašten tražiti vašu lozinku putem telefona ili u pisanom obliku. Stoga, molimo vas da nikada ne date svoju lozinku ako primite takve upite.

Kada je postupak registracije dovršen, vaši se podaci pohranjuju kod nas za upotrebu u zaštićenom području za korisnike. Čim se prijavite na našu web stranicu sa svojom e -adresom kao korisničkim imenom i lozinkom, ti podaci postaju dostupni za radnje koje ste izvršili na našoj web stranici (npr. Za narudžbe u našoj internetskoj trgovini). Izvršene narudžbe mogu se pratiti u povijesti narudžbi. Ovdje možete navesti promjene adrese za naplatu ili isporuku.

Registrirane osobe mogu same izmijeniti / ispraviti adresu za naplatu ili dostavu u povijesti narudžbi. Naša služba za korisnike također će rado izmijeniti / ispraviti ako ih kontaktirate. Naravno, možete i otkazati ili izbrisati svoju registraciju ili korisnički račun.

Sustavi plaćanja (članak 6. stavak 1. lit. a, b EU-DS-GVO), kreditna provjera (članak 6. stavak 1. lit. f EU-DS-GVO)

U našoj internetskoj trgovini možete platiti fakturom, kreditnom karticom i PayPal -om. U tu se svrhu prikupljaju odgovarajući podaci relevantni za plaćanje kako bi mogli izvršiti vašu narudžbu i obradu plaćanja. Osim toga, vaša IP adresa obrađuje se iz tehničkih razloga i radi pravne zaštite.

Načelo ekonomičnosti podataka i izbjegavanja podataka primjenjuje se u tome da nam morate samo dostaviti podatke koji su nam apsolutno potrebni za obradu plaćanja i na taj način obradu ugovora ili koje smo zakonski dužni prikupljati.

Bez ovih podataka nažalost ćemo morati odbiti sklapanje ugovora jer ga tada nećemo moći izvršiti.

Sustav plaćanja koji koristimo koristi SSL enkripciju za zaštićeni prijenos vaših podataka.

Napomena o plaćanju računa: Ako odaberete način plaćanja računa u našoj internetskoj trgovini, izvršit ćemo provjeru kreditne sposobnosti. U tu svrhu podaci o kreditnoj sposobnosti prenose se u Creditsafe radi utvrđivanja kreditne sposobnosti i rizika neizvršenja obveza.

Napomena o plaćanju kreditnom karticom: Kao i obično kod plaćanja kreditnom karticom, naš davatelj usluga Wirecard provjerava podatke o kreditnoj kartici i vrši provjeru kreditne sposobnosti.

Napomena o PayPalu: PayPal je tvrtka PayPal-a (Europa) S.à rl et Cie, SCA 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Ako dotična osoba odabere “PayPal” kao opciju plaćanja u našoj internetskoj trgovini tijekom procesa naručivanja, podaci dotične osobe automatski će se prenijeti na PayPal.

Odabirom ove opcije plaćanja dotična osoba pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja. Osobni podaci koji se prenose PayPalu obično su ime, prezime, adresa, adresa e -pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobitela ili drugi podaci koji su potrebni za obradu plaćanja.

Za obradu kupoprodajnog ugovora potrebni su i osobni podaci koji se odnose na odgovarajuću narudžbu. Pojedinosti o zaštiti podataka na PayPalu možete pronaći na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (za pravnu situaciju od 25. svibnja 2018.).

Napomena o izravnom terećenju: Kao i obično s izravnim zaduživanjem, podaci o vašem računu prikupljaju se kako bi se s računa zadužio odgovarajući iznos.

Oglašavanje za postojeće kupce (članak 6. stavak 1. lit. f EU-DS-GVO)

Bechtle je zainteresiran za održavanje odnosa s korisnicima s vama i pružanje informacija i ponuda o našim proizvodima / uslugama. Stoga obrađujemo vaše podatke kako bismo vam putem e -pošte poslali relevantne informacije i ponude te radi ispitivanja zadovoljstva kupaca.

Ako to ne želite, u svakom trenutku možete prigovoriti korištenju vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga; to se odnosi i na profiliranje utoliko što se odnosi na izravnu poštu. Ako se usprotivite, više nećemo obrađivati vaše podatke u tu svrhu.

Prigovor se može podnijeti besplatno i neformalno bez navođenja razloga te ga, ako je moguće, treba poslati na broj + 49 7132 981-0 contact@bechtle.com ili poštom na Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Portal podnositelja zahtjeva (članak 6. stavak 1. lit. a, b EU-DS-GVO)

Hvala vam na interesu za rad u Bechtleu. Svjesni smo važnosti vaših podataka i obrađujemo osobne podatke koje navedete u obrascu za prijavu samo u svrhu učinkovitog i ispravnog rukovanja procesom prijave i za uspostavljanje kontakta tijekom procesa podnošenja zahtjeva. Podaci se neće prosljeđivati trećim stranama bez vašeg pristanka.

Kao dio pristupnice, od vas će se tražiti da date osobne podatke. Pritom poštujemo načelo ekonomičnosti podataka i izbjegavanja podataka, jer nam morate samo dostaviti podatke koji su nam potrebni za potpuni pregled vaših dokumenata za prijavu, poput vašeg životopisa ili prikupljanja kojih smo zakonski obvezni . Ovi obavezni detalji označeni su sa * (zvjezdicom). Vaša IP adresa također će se obraditi iz tehničkih razloga i zbog pravne zaštite.

Bez ovih podataka, nažalost, ne možemo provjeriti vaše prijavne dokumente, zbog čega vam naš aplikacijski sustav u ovom slučaju ne dopušta učitavanje prijavnih dokumenata. Naravno, u obrascu za prijavu imate mogućnost pružanja dobrovoljnih podataka.

Kako bismo što bolje zaštitili sigurnost i povjerljivost vaših podataka, provodimo odgovarajuće sigurnosne mjere. Dokumenti za prijavu šifrirani su i prenose nam ih putem našeg sustava za prijavu.

Vaše podatke pohranjujemo u gore navedene svrhe do dovršetka procesa podnošenja zahtjeva i isteka odgovarajućih rokova - najkasnije šest mjeseci nakon primitka odluke. Međutim, imate mogućnost da spremimo vaše prijavne dokumente na duže razdoblje i usporedimo ih s drugim slobodnim radnim mjestima koja odgovaraju vašem profilu.

Za to nam je potreban vaš pristanak koji nam možete dati klikom na potvrdni okvir prije učitavanja dokumenata za prijavu. U tom ćemo slučaju vaše podatke spremiti 365 dana. Naravno, možete dati svoj pristanak u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga s učinkom u budućnosti putem e-pošte na e-poštu za zaštitu podataka tvrtke Bechtle AG: datenschutz-ag@bechtle.com. Dodatne informacije mogu se pronaći u deklaraciji o zaštiti podataka kao dio procesa podnošenja zahtjeva.

Kolačići (članak 6. stavak 1. lit.f EU-DS-GVO / članak 6. stavak 1. osvijetlio je EU-DS-GVO uz pristanak)

Naša web stranica na nekoliko lokacija koristi takozvane kolačiće. Oni služe kako bi našu ponudu učinili lakšom za korisnike, učinkovitijom i sigurnijom. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju na vaše računalo i koje vaš preglednik sprema (lokalno na vaš tvrdi disk).

Ovi kolačići omogućuju nam analizu načina na koji korisnici koriste naše web stranice. Na ovaj način možemo oblikovati sadržaj web stranice prema potrebama posjetitelja. Osim toga, kolačići nam omogućuju mjerenje učinkovitosti određenog oglasa i njegovo postavljanje, na primjer, ovisno o tematskim interesima korisnika.

Većina kolačića koje koristimo su takozvani "kolačići sesije". Oni se automatski brišu nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići automatski se brišu s vašeg računala kad im istekne rok valjanosti (obično šest mjeseci) ili ih sami izbrišete prije isteka roka valjanosti.

Većina web preglednika automatski prihvaća kolačiće. Obično možete promijeniti postavke preglednika ako ne želite slati podatke. Još uvijek možete koristiti ponude na našoj web stranici bez ograničenja (iznimka: konfiguratori).

Kolačići se pohranjuju na računalu korisnika i odatle se prenose na našu web stranicu. Kao korisnik, stoga imate potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića. Prijenos kolačića možete deaktivirati ili ograničiti promjenom postavki u vašem internetskom pregledniku. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima.

Kolačić sesije potreban je za naručivanje procesa u trgovini i za prijavu na ovu web stranicu. To znači da vam sesija preglednika može biti dodijeljena. Kao što naziv "kolačić sesije" sugerira, ovaj se kolačić briše kada zatvorite preglednik. Također je moguće jednostavno pregledavati pojedinačne stranice ove web stranice bez kolačića (na primjer deaktiviranjem s odgovarajućim dodatkom u vašem pregledniku).

Korisnički profili / proces praćenja weba

Za oglašavanje, istraživanje tržišta i dizajn web stranice temeljene na potrebama, na ovoj se web stranici stvaraju pseudonimni korisnički profili - djelomično uz pomoć davatelja usluga. Ti su profili korištenja pseudonimizirani (na web poslužitelju) tako da se samo anonimni podaci (tj. Nikakvi osobni podaci ili podaci koji otkrivaju identitet, poput vaše IP adrese) šalju davatelju usluga.

Vaši osobni podaci navedeni pod točkama 1. i 2. neće se spojiti s profilima korištenja. To znači da vaš profil upotrebe nema vaše ime i, obrnuto, nitko ne zna kako izgleda vaš profil korištenja.

Web praćenje (tj. Prikupljanje podataka za te profile korištenja) vrši se uz pomoć kolačića profila korištenja i aktivnog sadržaja (tzv. Skripte). Pomoću ovih kolačića web poslužitelj vas može prepoznati tijekom sesije preglednika i - ako kolačić u međuvremenu nije uklonjen - tijekom vaše sljedeće sesije.

Možete se usprotiviti stvaranju korisničkih profila vašeg surfanja na ovoj web stranici pomoću sljedećeg gumba:

Kontradikcija

Ako pritisnete gumb, na vašem se računalu ne spremaju kolačići profila korištenja, a skripte za web praćenje se ne izvršavaju.

Umjesto toga, "kolačić bez praćenja" tada se pohranjuje na vaše računalo. Uz to se vaš prigovor (za trenutnu i buduću sesiju preglednika) uzima u obzir sve dok postoji ovaj kolačić.

Pojedinosti, na ovoj web stranici koriste se sljedeći web trackeri za stvaranje pseudonimnih korisničkih profila (osim ako se niste protivili):

Webtrekk

Ova usluga web -analize tvrtke Webtrekk GmbH koristi se za utvrđivanje odgovora na našu web stranicu i ponude te ih u skladu s tim optimizira.

Za to se koristi nekoliko kolačića, npr. Kolačić sesije, kolačić zadnjeg klika i uvijek kolačić (za prepoznavanje u više sesija preglednika). Najdugovječniji kolačić, Ever-Cookie, gubi valjanost najkasnije nakon šest mjeseci, odnosno vaš ga preglednik briše.

Također koristimo tehnologije Webtrekk GmbH za statističku procjenu web stranica. Webtrekk GmbH je tvrtka sa sjedištem u Njemačkoj, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, koja prikuplja, pohranjuje i analizira podatke o upotrebi. Certificiran je za zaštitu podataka u području web kontrole u Njemačkoj nakon što je njegova obrada podataka provjerena u skladu sa zaštitom podataka i sigurnošću podataka. Uz pomoć usluga Webtrekk prikupljamo statističke podatke o korištenju naše web stranice. Ti se podaci koriste za trajno poboljšanje i optimiziranje naše ponude te na taj način da vam budu zanimljiviji.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se i procjenjuju podaci koje vaš preglednik prenosi. To se radi pomoću tehnologije kolačića i takozvanih piksela, koji su integrirani na svakoj web stranici. Prikupljaju se sljedeći podaci: Zahtjev (naziv datoteke tražene datoteke), vrsta / verzija preglednika, jezik preglednika, korišteni operacijski sustav, interna razlučivost prozora preglednika, razlučivost zaslona, aktiviranje Javascripta, uključivanje / isključivanje Jave, uključivanje / isključivanje kolačića , dubina boje, URL preporuke, IP adresa (prikuplja se samo anonimno i briše se odmah nakon korištenja), vrijeme pristupa, klikovi, vrijednosti narudžbe, košarice za kupnju i anonimni sadržaj obrasca (na primjer je li telefonski broj dat ili nije).

Webtrekk koristi takozvane kolačiće sesije, koji se brišu kada završite sesiju preglednika. Isto vrijedi i za "kolačiće zadnjeg klika". Osim toga, postavljaju se „uvijek kolačići“ čije trajanje ne prelazi 6 mjeseci i koji se brišu najkasnije nakon definiranog broja upotreba. Podaci o uporabi neće se spojiti s drugim podacima o nositelju pseudonima. Oni će se izbrisati kada pohrana više ne bude potrebna za izradu analize upotrebe ili ako korisnik to zatraži.

Izravna osobna referenca u svakom je trenutku nemoguća. Ovako prikupljeni podaci koriste se za stvaranje anonimnih profila korištenja koji čine osnovu za web statistiku. Podaci prikupljeni tehnologijama Webtrekk neće se koristiti za osobnu identifikaciju posjetitelja ove web stranice bez posebnog pristanka dotične osobe i neće se ni u jednom trenutku spojiti s osobnim podacima o nositelju pseudonima. Webtrekk u bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na prikupljanje i pohranu podataka s budućim učinkom. Da biste to učinili, otvorite sljedeću vezu.

Kontradikcija

Izlaz i prikaz CookieID otkrivanja.

Potvrdom veze na vaš je nosač podataka postavljen takozvani kolačić za isključivanje. Ovaj kolačić vrijedi 5 godina. Imajte na umu da ako izbrišete sve kolačiće na svom računalu, izbrisat će se i ovaj kolačić za isključivanje, tj. Ako želite nastaviti prigovarati anonimnom prikupljanju podataka od strane Webtrekk, morat ćete ponovno postaviti kolačić za isključivanje. Kolačić za isključivanje postavlja se po pregledniku i računalu. Ako posjetite našu web stranicu od kuće i s posla ili s različitim preglednicima, morate aktivirati kolačić za isključivanje u različitim preglednicima ili na različitim računalima.

Google AdWords

Za oglašavanje naše web stranice koristimo i Googleov alat za oglašavanje “Google Adwords”. Kao dio toga, na našoj web stranici koristimo uslugu analize "Praćenje konverzija" tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, u daljnjem tekstu "Google". Ako ste na našu web stranicu došli putem Google oglasa, kolačić će biti postavljen na vaše računalo.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje vaš internetski preglednik pohranjuje i sprema na vaše računalo. Ti takozvani kolačići za pretvaranje gube valjanost nakon 30 dana i ne koriste se za vašu osobnu identifikaciju. Ako posjetite određene stranice na našoj web stranici, a kolačić još nije istekao, mi i Google možemo prepoznati da ste kao korisnik kliknuli na jedan od naših oglasa postavljenih na Googleu i proslijeđeni na našu web stranicu.

Podaci dobiveni pomoću kolačića za pretvorbu Google koriste za izradu statistike posjećenosti naše web stranice. Ove statistike govore nam o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na naš oglas i kojim je stranicama naše web stranice naknadno pristupio dotični korisnik. Međutim, mi ili drugi oglašivači putem Google Adwords ne primamo nikakve podatke s kojima se korisnici mogu osobno identificirati.

Instalaciju kolačića za pretvorbu možete spriječiti postavljanjem preglednika na odgovarajući način, na primjer pomoću postavke preglednika koja općenito deaktivira automatsku postavku kolačića ili blokira samo kolačiće s domene "googleadservices.com". Od Googlea možete dobiti odgovarajuću deklaraciju o zaštiti podataka na sljedećoj poveznici: https://services.google.com/sitestats/de.html.

Društveni dodaci društvenih mreža

Kolačići za oglašavanje i konverziju koriste se za oglašavanje relevantnijim za vas i na temelju vaših interesa, uključujući i na drugim web stranicama izvan naše ponude. To također sprječava, između ostalog, da vam se uvijek iznova prikazuju isti oglasi.

Pomoću ovih kolačića možemo mjeriti i učinkovitost naših oglasnih kampanja na temelju anonimnih i pseudonimnih profila korištenja te razumjeti kako korisnici stupaju u interakciju s našim oglasnim materijalom ili koje su radnje korisnici izvršili nakon interakcije s odgovarajućim oglasnim materijalom (tzv. "pretvorba"):

Korištenje Facebooka

Uz vaš pristanak, naša web stranica koristi piksel aktivnosti posjetitelja s Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD ("Facebook") za mjerenje konverzije. Na ovaj način se može pratiti ponašanje posjetitelja stranice nakon što su preusmjereni na web mjesto davatelja usluge klikom na Facebook oglas.

To omogućuje ocjenjivanje učinkovitosti Facebook oglasa u statističke i tržišne svrhe te optimiziranje budućih mjera oglašavanja. Prikupljeni podaci anonimni su za nas kao operatera ove web stranice; ne možemo donijeti zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook pohranjuje i obrađuje podatke tako da je moguća veza s odgovarajućim korisničkim profilom i Facebook ih može koristiti u vlastite reklamne svrhe u skladu sa smjernicama o upotrebi Facebook podataka.

To Facebooku omogućuje postavljanje oglasa na Facebook stranicama, kao i izvan Facebooka. Kao operater web stranice, ne možemo utjecati na ovu upotrebu podataka. Kolačić se također može pohraniti na vaše računalo u ove svrhe. Dodatne informacije o zaštiti vaše privatnosti pronaći ćete u Facebook -ovim podacima o zaštiti podataka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Također možete koristiti funkciju ponovnog marketinga "Prilagođena publika" u području postavki oglašavanja pod

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

deaktivirati. Da biste to učinili, morate biti prijavljeni na Facebook. Ako nemate Facebook račun, možete deaktivirati oglašavanje temeljeno na upotrebi s Facebooka na web stranici Europskog saveza za interaktivno digitalno oglašavanje:

Molimo kliknite ovdje ako želite povući svoj pristanak:

Odjavite se

Korištenje LinkedIna

Ova web stranica koristi tehnologiju analize i praćenja konverzija tvrtke LinkedIn Inc. ("LinkedIn"), 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, SAD. Pomoću gore navedene LinkedInove tehnologije može vam se prikazati relevantnije oglašavanje na temelju vaših interesa.

Od LinkedIna također primamo skupna i anonimna izvješća o oglasnim aktivnostima i informacije o vašoj interakciji s našom web stranicom. Međutim, LinkedIn može dodijeliti vaš posjet našoj web stranici vašem LinkedIn korisničkom računu.

Nemamo utjecaj na podatke koje LinkedIn prikuplja putem ovoga, niti na opseg ovih podataka koje prikuplja LinkedIn. Također nemamo saznanja o sadržaju podataka koji se prenose na LinkedIn.

Dodatne informacije o zaštiti podataka na LinkedInu možete pronaći ovdje:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Možete se usprotiviti analizi vašeg ponašanja korištenja od strane LinkedIna i prikazivanju preporuka na temelju interesa („isključivanje“); kliknite polje "Odbij na LinkedInu" (za članove LinkedIna) ili "Odbaci" (za druge korisnike) pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Veze prema drugim pružateljima usluga

Naša web stranica također sadrži - jasno prepoznatljive - poveznice na web stranice drugih tvrtki. Što se tiče poveznica na web stranice drugih davatelja usluga, nemamo utjecaja na njihov sadržaj. Stoga se za ovaj sadržaj ne može preuzeti jamstvo ili odgovornost. Dobavljač ili operator stranica uvijek je odgovoran za sadržaj ovih stranica.

Povezane stranice provjeravale su se u vrijeme povezivanja na moguće pravne povrede i prepoznatljive pravne povrede. U vrijeme stvaranja veze nije pronađen ilegalni sadržaj. Trajna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Nakon obavijesti o kršenju prava, takve će se veze odmah ukloniti.

Mrežne ponude za djecu

Osobe mlađe od 16 godina ne smiju nam prenositi nikakve osobne podatke ili davati izjavu o pristanku bez pristanka svog zakonskog skrbnika. Potičemo roditelje i skrbnike da aktivno sudjeluju u mrežnim aktivnostima i interesima svoje djece.

Google Analytics

Kako bismo poboljšali kvalitetu naših ponuda i web stranice, pohranjujemo podatke o svakom pojedinačnom pristupu našoj web stranici u statističke svrhe. Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu internetske analize tvrtke Google Inc. ("Google"). Korištenje se odvija na temelju našeg legitimnog interesa (tj. Interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše internetske ponude) u smislu članka 6. stavka 1. S. 1 lit. Google Analytics koristi takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje omogućuju analizu vašeg korištenja web stranice. Podaci koje generira kolačić o vašem korištenju web stranice, kao što su

 • Vrsta / verzija preglednika,
 • korišteni operacijski sustav,
 • URL preporuke (prethodno posjećena stranica),
 • Naziv hosta računala koje pristupa (IP adresa),
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelja,

Google obično prenosi i pohranjuje na poslužiteljima u Sjedinjenim Državama. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Googleovim podacima. Također smo dodali kôd "anonymizeIP" u Google Analytics na ovoj web stranici. To jamči da je vaša IP adresa maskirana tako da se svi podaci prikupljaju anonimno. Puna IP adresa bit će poslana samo na Google poslužitelj u SAD -u i tamo će se u iznimnim slučajevima skratiti.

U ime operatora ove web stranice, Google će koristiti ove podatke za procjenu vaše upotrebe web stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice i za pružanje drugih usluga koje se odnose na aktivnosti web stranice i korištenje interneta. Pohranu kolačića možete spriječiti postavljanjem odgovarajućeg softvera preglednika; htjeli bismo, međutim, naglasiti da u ovom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove web stranice.

Također možete spriječiti Google u prikupljanju podataka koje generira kolačić, a koji se odnose na vaše korištenje web stranice (uključujući vašu IP adresu) i u obradi tih podataka od strane Google-a preuzimanjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj vezi i instaliranjem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Kao alternativa dodatku za preglednik, posebno za preglednike na mobilnim uređajima, također možete spriječiti Google Analytics da prikuplja podatke klikom na sljedeću vezu:

Prigovor Google Analyticsa

Osobni podaci korisnika bit će izbrisani ili anonimizirani nakon 14 mjeseci.

Google je također certificiran prema Ugovoru o zaštiti privatnosti i stoga nudi jamstvo da će biti u skladu s europskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Društveni mediji

Bechtle AG održava različite pojavljivanja na "društvenim medijima" radi komunikacije s kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima koji su tamo registrirani te kako bi ih mogli informirati o našim ponudama.

Ističemo da ove platforme i njihove funkcije koristite na vlastitu odgovornost. To se posebno odnosi na korištenje interaktivnih funkcija (npr. Komentiranje, dijeljenje, ocjenjivanje).

Također želimo istaknuti da se vaši podaci mogu obrađivati izvan Europske unije. Što se tiče davatelja usluga iz SAD -a koji su certificirani u skladu sa "Štitom privatnosti", željeli bismo istaknuti da se ti davatelji usluga obvezuju poštivati standarde EU o zaštiti podataka.

Osim toga, vaši se podaci mogu obrađivati za potrebe istraživanja tržišta i oglašavanja. Na primjer, profili korištenja mogu se stvoriti iz vašeg ponašanja korištenja i proizašlih interesa. Na taj način, na primjer, unutar i izvan platformi mogu se postaviti oglasi koji vjerojatno odgovaraju vašim interesima. U tu svrhu kolačići se obično spremaju na vaše računalo. Bez obzira na to, podaci koji se ne prikupljaju izravno s vašeg krajnjeg uređaja također se mogu pohraniti u profile upotrebe (osobito ako ste član odgovarajućih platformi i prijavljeni ste na njih).

Kao pružatelj ove informacijske usluge, ne prikupljamo i ne obrađujemo nikakve podatke o vašem korištenju naše usluge.

Obrada osobnih podataka korisnika odvija se na temelju naših legitimnih interesa za učinkovite informacije za korisnike i komunikaciju s korisnicima u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe EU o zaštiti podataka. Ako vas od davatelja usluga zatraži pristanak na obradu podataka (tj. Dajte pristanak, npr. Označavanjem potvrdnog okvira ili potvrdom gumba), pravna osnova za obradu je članak 6. stavak 1. lit. a. , Članak 7. EU -DS -GMO.

Mogućnost opozicije

Ako ste član društvene mreže i ne želite da mreža prikuplja podatke o vama putem naše web stranice i povezuje ih s vašim pohranjenim podacima o članovima u odgovarajućoj mreži, morate

 • odjavite se s odgovarajuće mreže prije nego posjetite našu web stranicu,
 • izbrišite kolačiće na uređaju i
 • Zatvorite i ponovno pokrenite preglednik.

Nakon ponovne prijave, mreža vas može ponovno prepoznati kao određenog korisnika.

Za detaljan opis odgovarajuće obrade i mogućnosti prigovora (odustajanje), pozivamo se na informacije koje su dali dolje navedeni provajderi.

Također u slučaju zahtjeva za informacijama i potvrđivanja korisničkih prava, ističemo da se oni najučinkovitije mogu ustvrditi s pružateljima usluga. Samo davatelji usluga imaju pristup podacima korisnika i mogu poduzeti odgovarajuće mjere i izravno pružiti informacije. Ako vam i dalje treba pomoć, možete nas kontaktirati.

Bilješke o autorskim i umjetničkim zakonima

Ako želite objaviti slike, tekstove, planove, video zapise, glazbu itd. Na našoj web stranici, trebali biste znati da time možete dodijeliti sva prava korištenja mreži, što bi u konačnici moglo imati pravne posljedice za vas ako niste sami autor ili ste nositelj prava.

Registracija za događaje

Na našoj web stranici postoji obrazac za registraciju događaja.

Ako ovo koristite za registraciju na događaj, mi ćemo obraditi podatke koje ste naveli u registracijskom obrascu za registraciju i komunikaciju s vama.

Ovdje se poštuje načelo ekonomičnosti podataka i izbjegavanja podataka, jer morate dati samo podatke koje apsolutno trebamo registrirati i kontaktirati vas. Ovo je vaša adresa e -pošte i vaše ime.

Osim toga, vaša IP adresa obrađuje se iz tehničkih razloga radi zaštite od pokušaja napada. Svi ostali podaci su dobrovoljna polja i mogu se unijeti izborno.

U slučaju zajedničkih događaja s proizvođačima, vaši će se podaci proslijediti i suorganizatoru.

Registriranjem na naše korporativne događaje pristajete i na objavljivanje fotografija i video zapisa od strane odjela za korporativne komunikacije Bechtle AG (Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm, socialmedia@bechtle.com) a.

Korporativna komunikacija Bechtle AG namjerava objaviti fotografije i video zapise nastale tijekom korporativnog događaja na društvenim mrežama tvrtke (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Xing, Google+), intranetu, Bechtleovim publikacijama (npr. Časopis za korisnike ili bilten) i objaviti na korporativnim web stranicama Bechtle grupe (pravna osnova: članak 6. stavak 1. lit. a EU-DS-GVO / §§ 22, 23 KunstUrhG).

Željeli bismo istaknuti da se publikacije na društvenim medijima mogu prenijeti i u zemlje izvan EU -a.

Osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama izvan gore navedenih slučajeva i koristit će se samo u gore navedene svrhe. Fotografije i videozapisi objavljeni na internetu mogu se pozvati diljem svijeta i općenito se ne može isključiti daljnja upotreba ovih fotografija i videozapisa od strane trećih strana.

Pristanak na korištenje slika je dobrovoljan. Pristanak se može dati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost putem e -pošte: socialmedia@bechtle.com / Tel.: 07132- 9814386.

Titel

Zahtjev za podršku

Idi na vrh